09. September 2017
Our most exciting plans of year - we are planning to have a Rhodesian ridgeback puppies in autumn 2017! Parents will be Dea and Garet, both beautiful and healthy dogs. This couple brings together several famous and great ridgebacks from their pedigrees. ***************************************** Mūsu šī gada visaizraujošākie plāni - gaidāmais Rodēzijas ridžbeku metiens 2017. gada rudenī. Vecāki būs Dea un Garets, skaisti un veseli suņi. Šī pāra senči ir slaveni un izcili Rodēzijas ridžbeki.
09. September 2017
So we are starting a blog! It will be about (our) Rhodesian ridgebacks, dogs in general, kids, travel and everything else that we might feel to share with you! ***************************************** Mēs sākam blogot! Tas būs par (mūsu) Rodēzijas ridžbekiem, suņiem vispār, par bērniem, ceļošanu un, iespējams, jebko citu, ko uzskatīsim par dalīšanās vērtu!