Planning puppies 2017 - Plānotie kucēni 2017

Our most exciting plans of year - we are planning to have  a Rhodesian ridgeback puppies in autumn 2017! Parents will be Dea and Garet, both beautiful and healthy dogs.  This couple brings together several famous and great ridgebacks from their pedigrees. Garet's father is World Winner Makao Line Atuin Art, Dea's mother is European Winner Hillwalley's Angel for Luanda. Dea's father is a beautiful dog from Canada - Thornberry Akala. We hope this combination will bring together the best traits not only from Dea and Garet but also from their predecessors. 

 *****************************************

Mūsu šī gada visaizraujošākie plāni - gaidāmais Rodēzijas ridžbeku metiens 2017. gada rudenī. Vecāki būs Dea un Garets, skaisti un veseli suņi. Šī pāra senči ir slaveni un izcili Rodēzijas ridžbeki, kuri ir labi zināmi gan Eiropā, gan Pasaulē. Gareta tēvs ir vairākkārtējs Pasaules uzvarētāja titula ieguvējs Makao Line Atuin Art, Deas māte ir Eiropas uzvarētāja, skaistā un elegantā Hillwalley's Angel for Luanda. Deas tēvs ir ļoti skaists Kanādā dzīvojošs suns Thornberry Akala. Mēs ļoti ceram, ka Deas un gareta pēcnācēji ne tikai apvienos labākās īpašības no saviem vecākiem, bet arī līdzināsies saviem priekštečiem. 

 

Write a comment

Comments: 0